A Brief History of Communism. "Rabbit à la Berlin" by Bartosz Konopka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Krótka historia komunizmu: "Królik po berlińsku" Bartosza Konopki i Piotra Rosołowskiego

Abstract

The documentary film Rabbit à la Berlin (Królik po berlińsku), directed by Bartosz Konopka, tells the story of the Berlin Wall. The story is presented from an unusual perspective – that of the wild rabbits inhabiting the zone in the middle of the wall separating East and West Berlin, thus making reference to animal fables and the conventions of the nature film. The filmmakers also use known archival materials in an interesting way by placing them in new, surprising contexts. The story of animals told in Rabbit á la Berlin is parallel to that of people. The film combines these analogies in order to construct a powerful metaphor. The creators of Rabbit á la Berlin not only tell the story of the Germans, of East Germans separated from the western world, the story of the Berlin Wall, but also the story of Eastern European people living behind the Iron Curtain.
Fim dokumentalny Królik po berlińsku, wyreżyserowany przez Bartosza Konopkę, opowiada historię muru berlińskiego. Historia przedstawiona została z niezwykłej perspektywy - dzikich królików zamieszkujących strefę pomiędzy murem oddzielającym Berlin Wschodni i Zachodni. Twórcy filmu odwołują się do bajki zwierzęcej oraz do konwencji filmu przyrodniczego, w ciekawy sposób wykorzystują również znane materiały archiwalne, umieszczając je w nowych, zaskakujących kontekstach. Historia zwierząt opowiedziana w Króliku po berlińsku przypomina historię ludzi. Film wykorzystuje liczne analogie, aby zbudować wyrazistą metaforę. Twórcy Królika po berlińsku nie tylko opowiadają historię Niemiec, Wschodnich Niemiec oddzielonych od świata zachodniego, historię muru berlińskiego, ale także historię mieszkańców Europy Wschodniej żyjących za Żelazną Kurtyną.

Description

Justyna Czaja, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, Krótka historia komunizmu: Królik po berlińsku Bartosza Konopki i Piotra Rosołowskiego, A Brief History of Communism. Rabbit à la Berlin by Bartosz Konopka, „Images” 2012, vol. XI: (Re)imagining the Past, red. A. Mrozewicz i J. Czaja, nr 20, s. 75-81., ISSN 1731-450x, język: angielski

Sponsor

Keywords

documentary film, Berlin Wall, Berlin Wall in popular culture, Bartosz Konopka, Piotr Rosołowski, film dokumentalny, mur berliński, mur berliński w kulturze popularnej, Bartosz Konopka, Piotr Rosołowski

Citation

Images, nr 19-20, 2012, s. 75-81

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego