Trzciniec - koniec pewnej tradycji

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskie

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

archeologia, kultura trzciniecka, Trzciniec, epoka brązu

Citation

A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) "Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s.411-429.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego