Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Electronic voting in the opinions of Poles. Attitudes and views on e-voting

Abstract

Elektroniczne głosowanie jako innowacyjne narzędzie udziału w wyborach i referendach jest rozwiązaniem coraz częściej dyskutowanym w wielu państwach Europy i świata. Idea wdrożenia e-voting (szczególnie w formie zdalnego głosowania przez internet – i-voting) stała się popularna w wielu państwach jako naturalne następstwo rozwoju technologicznego i procesów cyfryzacji. Pandemia Covid-19 stała się także istotnym bodźcem podejmowania działań, zmierzających do wdrożenia e-voting. Tematem rozważań w niniejszej pracy są zmiany, jakie dotykają współczesne demokracje w wyniku zastosowania ICT, ze szczególnym uwzględnieniem procedur głosowania w wyborach. Przedmiotem analizy empirycznej są poglądy i deklarowane postawy Polaków na temat elektronicznego głosowania (szczególnie w formie online voting) rozpatrywane z perspektywy różnych zmiennych o charakterze demograficznym i politycznym. Prezentowane wyniki badań mają więc znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki w kontekście wyzwań stojących przed współczesną demokracją, ale są także ważne dla samych wyborców, stanowiąc jednocześnie istotną wskazówkę dla elit politycznych tworzących prawo wyborcze czy specjalistów kształtujących systemy głosowania online.

Description

Sponsor

Publikacja powstała w ramach projektu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01358).

Keywords

e-voting, elektroniczne głosowanie, e-głosowanie, e-demokracja, opinie Polaków

Citation

Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020, s.252.

ISBN

978-83-66740-06-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego