Metodologiczne problemy ewaluacji programów profilaktycznych stosowanych wobec młodzieży

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Warszawa: Wyd. Fundacji ETOH: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

Title alternative

Abstract

Zamierzeniem naszym jest przedstawienie kontekstów, w których “zanurzone” są stosowane wobec młodzieży programy, konstruowane z myślą – z jednej strony – o kształtowaniu różnorodnych kompetencji osobistych i społecznych (strategia pozytywna w działalności profilaktycznej), a z drugiej o przeciwdziałaniu wystąpieniu niepożądanych zakłóceń (strategia negatywna w działalności profilaktycznej) procesu rozwoju w okresie adolescencji i wrastania młodzieży w społeczeństwo z jego – niekoniecznie przecież przez młodzież akceptowanym – katalogiem wartości i obowiązujących wzorców postępowania w różnych sytuacjach. Konteksty te mają swoje wymiary. Będzie nas jednak interesować przede wszystkim wymiar metodologiczny, przesądzający o wartości naukowej podejmowanej działalności profilaktycznej oraz o jej relatywnej skuteczności, tj. porównywalnej z innymi formami oddziaływań na młodzież, np. kampaniami informacyjnymi, projektami edukacyjnymi czy działaniami terapeutycznymi.

Description

Sponsor

Keywords

Programy profilaktyczne, Ewaluacja

Citation

Brzezinska, A., Brzezinski, J. (2001). Metodologiczne problemy ewaluacji programów profilaktycznych stosowanych wobec młodzie(y. W: J. Ł. Grzelak. M. J. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzie y (s. 117-145). Warszawa: Wyd. Fundacji ETOH: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego