Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-10-26T08:22:00Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Foreign Language Aptitude Test - Polish

Abstract

Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych (TUNJO) jest baterią testową składającą się z pięciu testów mierzących predyspozycje (uzdolnienia) do nauczenia się języków obcych. Bateria TUNJO jest w dużym stopniu adaptacją na grunt polski testu MLAT (Modern Language Aptitude Test) skonstruowanego przez Carrolla i Sapona w 1959 roku w oparciu o model uzdolnień językowych tychże autorów.
Test Uzdolnień do Nauki Jezyków Obcych (TUNJO) is a battery of five tests designed to measure foreign language learning ability of (young) adult native speakers of Polish aged 17 upwards. The battery is, to a large extent, an adaptation of the Modern Language Aptitude Test (MLAT) by Carroll and Sapon (2002, [1959]).

Description

Zasady użyczenia Testu Uzdolnień do Nauki Języków Obcych (TUNJO) Jacek Rysiewicz, Instytut Filologii Angielskiej, UAM Poznań Autor testu udostępnia baterię testów TUNJO zainteresowanym badaczom na następujących zasadach: 1. Użyczenie baterii TUNJO jest bezpłatne. 2. W zamian za bezpłatne użyczenie baterii TUNJO, osoba go używająca jest proszona o uznanie praw autora adaptacji w ewentualnych publikacjach i opracowaniach naukowych oraz o podzielenie się z nim wynikami z badań (patrz punkt 3 poniżej). 3. Dane, o których udostępnienie prosi autor w punkcie 2, to: ‘zero-jedynkowe’ (0-1) dane dla wszystkich pozycji testowych testu dla wszystkich uczestników badania umieszczonych w jednym arkuszu Excel, oraz dane sumaryczne dla 5 testów baterii i wyniku ogólnego umieszczone w oddzielnym arkuszu Excel (wzór arkusza do uzyskania od autora). 4. Udostępnione autorowi TUNJO wyniki z badań, o których mowa w 1 i 2 powyżej, będą użyte tylko i wyłącznie do dalszych prac nad narzędziem. 5. Baterii testów TUNJO użycza się w zasadzie tylko w celach badawczych i dla potrzeb pracy naukowej. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z autorem testu, może on zostać użyty do celów diagnozy uzdolnień osób badanych. 6. Cała bateria TUNJO ani żaden z poszczególnych testów ją tworzących nie może być wykorzystana w celach komercyjnych czy pół-komercyjnych. 7. Autor adaptacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje nie umiejętnego użycia testu do celów diagnostycznych. 8. Udostępnienie materiałów testowych w formie elektronicznej (zeszyt testowy, arkusz odpowiedzi, materiał dźwiękowy, klucz, interpretacja wyników, wzór arkusza Excel do przesłania wyników) po kontakcie z autorem adaptacji pod adresem: rjacek@ifa.amu.edu.pl TUNJO jest dostępny dla badaczy po uprzednim kontakcie z autorem: rjacek@ifa.amu.edu.pl /TUNJO is availabe to interested researchers after contacting the author of the adaptation: rjacek@ifa.amu.edu.pl

Sponsor

Keywords

predyspozycje językowe, zdolności językowe, aptitude, foreign language aptitude measurement, test uzdolnień językowych, L2

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego