Materiały dydaktyczne (WA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Ucz się na błędach. Część II.
  (2010) Scheffler, Paweł
  Zwracanie uwagi uczniów na popełniane błędy jest istotnym elementem nauczania we współczesnych podejściach do dydaktyki języków obcych. Również ćwiczenia polegające na poprawianiu błędów są stosowane w publikacjach edukacyjnych. Te przedstawione poniżej powinny pozwolić na skoncentrowanie się na rzeczywistych problemach, z którymi borykają polscy uczniowie. Wszystkie kwestie (błędy) poruszone w ćwiczeniach wywodzą się z uczniowskich wypracowań. Same zdania, natomiast, nie są autentyczne: użycie w całości autentycznych zdań nie było możliwe między innymi ze względu na mnogość występujących w nich niedoskonałości.
 • Item
  Ucz się na błędach. Część I.
  (2010) Scheffler, Paweł
  Jednym z komponentów pisemnej matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, jest wypowiedź pisemna. Wśród kryteriów wpływających na ocenę tego komponentu jest poprawność językowa w zakresie struktur gramatycznych oraz słownictwa. Przeprowadzona analiza ponad stu arkuszy matur próbnych z dwóch roczników w wielkopolskich liceach ogólnokształcących wykazała, iż poprawność gramatyczna oraz leksykalna wypracowań uczniowskich pozostawia wiele do życzenia: uczniowie są generalnie w stanie przekazać określone treści, jednak bardzo często czynią to za pomocą wadliwych środków językowych. Wpływa to oczywiście na obniżenie oceny. Ćwiczenia, które proponuję poniżej, mają na celu pomóc osobom przygotowującym się do matury w wyeliminowaniu najczęściej popełnianych błędów. Materiał zebrany w ćwiczeniach odnosi się wyłącznie do tych kwestii gramatycznych i leksykalnych, które w przeanalizowanych testach sprawiały zdającym największe trudności. Zważywszy na to, iż zarówno błędy gramatyczne jak i leksykalne cechowały się dużą powtarzalnością, można stwierdzić, że są to generalnie trudności charakteryzujące większość uczniów na tym poziomie zaawansowania, a nie takie, które wynikają z akurat omawianych tematów. Z paroma wyjątkami, które są odnotowane w tekście, te same zagadnienia dotyczą zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Wyeliminowanie tej stosunkowo niewielkiej grupy błędów pozwoli zdającym znacznie podnieść jakość tworzonych wypowiedzi. Wszystkie kwestie (błędy) poruszone w ćwiczeniach wywodzą się z uczniowskich wypracowań. Same zdania, natomiast, nie są autentyczne: użycie w całości autentycznych zdań nie było możliwe między innymi ze względu na mnogość występujących w nich niedoskonałości.
 • Item
  Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych
  (2011-10-26T08:22:00Z) Rysiewicz, Jacek
  Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych (TUNJO) jest baterią testową składającą się z pięciu testów mierzących predyspozycje (uzdolnienia) do nauczenia się języków obcych. Bateria TUNJO jest w dużym stopniu adaptacją na grunt polski testu MLAT (Modern Language Aptitude Test) skonstruowanego przez Carrolla i Sapona w 1959 roku w oparciu o model uzdolnień językowych tychże autorów.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego