Zakończenie: O wsparciu społecznym i jego znaczeniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza Impuls

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

wykluczenie, wsparcie społeczne, problem społeczny, exclusion, social support, social problem

Citation

Włodarczyk, E., O wsparciu społecznym i jego znaczeniu. W: Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, pod red. J. Spętanej, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, p. 191-195.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego