Identyczne oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Identical bids in the public procurement procedure

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2018, Nr 23, s. 225-242

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego