Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej

Title alternative

Abstract

Description

Autorzy monografii prezentują współczesne osiągnięcia medycyny i psychologii w obszarze diagnozy klinicznej zaburzeń osobowości. Wykraczają poza opis zaburzeń i proponują w ramach różnych paradygmatów spójne wyjaśnienia genezy i patomechanizmu zaburzeń osobowości. Książka jest skierowana nie tylko do klinicystów i terapeutów, ale także specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w różnych okresach życia. Szczególnie przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny, gdyż obok prezentacji modeli wyjaśniających psychopatologię osobowości, zawiera także opisy przypadków konkretnych typów zaburzeń osobowości.

Sponsor

Keywords

zaburzenia osobowości, objawy, koncepcje psychologiczne, psychoterapia

Citation

Cierpiałkowska L., Soroko E., red. nauk., Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydanie I - dodruk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 364

ISBN

978-83-232-2698-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego