The migration policy of Armenia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Polityka migracyjna Armenii

Abstract

The aim of this study is to describe the legal bases of the migration policy of Armenia and its practical implementation in 1995-2013. The author examined the international and national documents that provide the legal bases of Armenia’s migration policy, as well as the balance between departures and arrivals in the period 1995-2013, Armenian citizens’ reasons for emigrating and the occupations of emigrants. The study was based on the following research methods: content, system and quantitative analysis. The results of the analyses performed indicate that the objectives of Armenia’s migration policy were not completely fulfilled. Between 1995 and 2013, the number of emigrants declined, but Armenia’s overall migration balance was negative. The majority of those leaving the country went to Russia, followed by the other states of the CIS.
Celem pracy jest charakterystyka podstaw prawnych polityki migracyjnej Armenii oraz jej praktycznej realizacji w latach 1995-2013. Autorka badała dokumenty międzynarodowe i krajowe tworzące podstawy prawne polityki migracyjnej Armenii, bilans wyjazdów i przyjazdów w latach 1995-2013, powody emigracji obywateli Armenii, grupy zawodowe emigrantów. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę treści, systemową, ilościową. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że dokumenty polityki migracyjnej nie były realizowane w pełni. W latach 1995-2013 liczba emigrantów spadała, jednak bilans migracyjny był dla Armenii ujemny. Wyjeżdżający najczęściej udawali się do Rosji, a następnie do państw WNP

Description

Sponsor

Keywords

emigration, Armenia, policy, occupational groups, Russian Federation, CIS, emigracja, Armenia, polityka, grupy zawodowe, Federacja Rosyjska, WNP

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 57-70.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego