The relationship between position on an electoral list and chances of winning a seat in a representative body; experiences from the 2015 Sejm election in Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Rachwał, Marcin

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Miejsce na liście wyborczej a uzyskanie mandatu w organie przedstawicielskim. Doświadczenia wyborów do Sejmu RP z 2015 roku

Abstract

This paper examines the relationship between the candidate’s position on an electoral list and the feasibility of winning a seat in the Sejm (the lower chamber of the Polish parliament). This research hypothesizes that winning a seat strongly depends on the candidate having a top position on the electoral list. This hypothesis is verified vis-à-vis the results of the 2015 election to the Sejm. The study confirmed the initial assumption, since it was found that nearly 82% of the seats were taken by the candidates from the so-called “seat-winning places,” namely the top places on the lists of candidates (the number of these places equals the number of seats taken by a given party in a given constituency).
Zagadnieniem badawczym przybliżonym w niniejszym artykule jest kwestia zależności między miejscem zajmowanym przez kandydata na liście wyborczej a możliwością uzyskania mandatu w Sejmie RP. Hipotezą badawczą było założenie, iż uzyskanie mandatu posła jest w znacznej mierze uzależnione od zajmowania miejsca na początku listy wyborczej. Weryfikacja przyjętej hipotezy nastąpiła na podstawie wyników wyborów do Sejmu RP z 2015 roku. Przeprowadzone badania potwierdziły słuszność wyjściowego założenia, gdyż okazało się, iż niemal 82% mandatów zdobyły osoby z „miejsc mandatowych”, a zatem z miejsc otwierających listy kandydatów (liczba tych miejsc jest równa liczbie mandatów zdobytych przez komitet w danym okręgu wyborczym).

Description

Sponsor

Keywords

Elections, electoral system, electoral formula, Polish Parliament, seat-winning places, wybory, system wyborczy, formuła wyborcza, Sejm RP, miejsca mandatowe

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 135-143.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego