How to measure political gnosis? Empirical evidence from Putin’s Russia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Jak zmierzyć gnozę polityczną? Przykłady empiryczne z Rosji Putina

Abstract

The research applies a method of sources analysis that draws upon a qualitative comparative study of three speeches delivered by Russia’s President Vladimir Putin during his annual news conferences. It aims to solve the problems: how was political gnosis changing in Putin’s statements over the subsequent 2014–2016 meetings? And how was Putin triggering off a performative potential of presumably non-gnostic elements of discourse to enhance political gnosis? It identifies the drift from authoritarian to totalitarian and democratic gnosis and recognizes a moderate extent of the intensity of political gnosis. The article contributes to political sociology by creating and testing the empirical effectiveness of a research tool for measuring the types and intensity of political gnosis, and distinguishing between political diagnosis and gnosis.
Badanie wykorzystuje metodę analizy źródeł opierającą się na jakościowej analizie komparatystycznej wystąpień prezydenta Rosji Władimira Putina podczas dorocznych konferencji prasowych. Jego celem jest rozwiązanie problemów badawczych: jak zmieniała się gnoza polityczna w przemówieniach Putina w latach 2014–2016 podczas kolejnych konferencji? Jak Putin wyzwalał potencjał performatywny z niegnostycznych elementów dyskursu po to, żeby wzmocnić gnozę polityczną? W wyniku analizy określono jakościową zmianę polegającą na przejściu od autorytarnej do totalitarnej i demokratycznej gnozy politycznej, a także ustalono wystąpienie umiarkowanego stopnia nasilenia elementów gnostycznych. Artykuł formułuje narzędzia do pomiaru typów i natężenia gnozy politycznej oraz rozróżniania diagnozy politycznej od gnozy, które są ważne dla badań z zakresu socjologii polityki i testuje ich empiryczną efektywność.

Description

Sponsor

Keywords

political religion, religia polityczna, epistemic apparatus, aparat epistemiczny, semantic structure, struktura semantyczna, political regime, reżim polityczny, Putin’s annual news conferences, doroczna konferencja prasowa Putina

Citation

Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4, s. 159-172.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego