Żelazne Damy polityki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

kobiety, żelazna dama, polityka

Citation

M. Musiał-Karg, Żelazne Damy polityki, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD, Poznań 2010, s. 115-128.

ISBN

978-83-60677-88-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego