Autoreferaty doktorskie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

OBRZĄDEK POGRZEBOWY W WIELKOPOLSCE W OKRESIE OD MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO DO OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW (OD SCHYŁKU III W. P.N.E. DO POCZĄTKÓW VI W. N.E.)

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2005, Tom XIII-XIV, s. 325-334

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego