Folia Praehistorica Posnaniensia, 2005, Tom XIII-XIV

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Spis treści
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005)
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Jolanta, Machajewska; Henryk, Machajewski
  PAMIĘCI MGR. EUGENIUSZA „GWIDONA” WILGOCKIEGO
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Michałowski, Andrzej
  WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. GEORGU KOSSACKU
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Przybył, Agnieszka
  NOWE PROGRAMY REGIONALNE W BADANIACH WIŚLAŃSKIEJ STREFY OSADNICZEJ KULTURY PUCHARÓW LEJKOWATYCH. NEOLITYCZNE WARSZTATY ŹRÓDŁOZNAWCZE, POZNAŃ, 28 STYCZNIA 2005 R.
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Matuszewska, Agnieszka
  MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE „BRUSZCZEWO. BADANIA MIKROREGIONU Z TERENU WIELKOPOLSKI”, ŚMIGIEL, WOJ. WIELKOPOLSKIE, 7-8 SIERPNIA 2004 R.
 • Item
  Kronika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Przybył, Agnieszka
  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „NOMADYZM A PASTORALIZM W MIĘDZYRZECZU WISŁY I DNIEPRU (NEOLIT, ENEOLIT, EPOKA BRĄZU)”, OBRZYCKO, 7-10 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Skowron, Justyn
  KULTURA PRZEWORSKA W REJONIE ŚRODKOWEJ I DOLNEJ BZURY. STUDIUM Z DZIEJÓW OSADNICTWA
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Krajewski, Przemysław
  ANALIZA PRZESTRZENNA OSADNICTWA WYSPY WOLIN I PRAWEGO BRZEGU DZIWNY OD ŚRODKOWEGO OKRESU EPOKI BRĄZU DO WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Rola, Jarosław
  PÓŹNONEOLITYCZNY WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY W STREFIE ŚRODKOWEJ NOTECI (ŻUŁAWKA MAŁA, GM. WYRZYSK)
 • Item
  Autoreferaty doktorskie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Żychliński, Daniel
  OBRZĄDEK POGRZEBOWY W WIELKOPOLSCE W OKRESIE OD MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO DO OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW (OD SCHYŁKU III W. P.N.E. DO POCZĄTKÓW VI W. N.E.)
 • Item
  Polemika
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Hensel, Witold
  Wzmianka o Wenetach nadbałtyckich na marginesie ujęcia prof. Dr hab. Aleksandry Cofta-Broniewskiej Miejsca obrzędowe ludności kultury łużyckiej i przeworskiej na Kujawach („Folia Praehistorica Posnaniensia” t. XII, 2004, s. 147-199)
 • Item
  Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Kukawka, Stanisław
  The article is intended to address an essence of pottery assemblages from Neolithic settlements. Three aspects have been analysed: relationships between complete vessels and fragments resulted from their breakage; relationship between composition of pottery vessels used at any given moment and composition of deposited ceramics; and relationship between deposited pottery and its excavated fraction. It is argued that pottery assemblages excavated and analysed by archaeologists are result of refuse practices. Consequently, they distinctive traits reflect neither a deposited assemblage nor a composition of pottery vessels used at any given moment at the settlement.
 • Item
  Późnośredniowieczna nadmorska osada rybacka w Pleśnej, gm. Będzino, pow. Koszalin
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Janocha, Henryk
  The article is aimed at presentation of different aspects related to discovery and analysis of materials from a late medieval seaside fishing village at Pleśna. It presents a scope of archaeological rescue excavations and assesses factors responsible for destruction of a cliff shore along with the settlement placed on top of it. Additionally, the article brings about analysis of excavated materials. The settlement chronology and development of the Pleśna region occupation is based upon archaeological evidence and historical sources.
 • Item
  Helmolds von Bosau Pons Longissimus. Archŕologische Unterwasserausgrabungen bei den Brückenanlagen neben der Slawischen und Frühdeutschen Burg Olsborg im Grossen Plöner See (Norddeutschland)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Wilke, Gerard
  The article is aimed at presentation of results of archaeological underwater excavations of remains of the early Medieval bridge on the stronghold island Oslborg. There are vestiges of the Slavic and early German stronghold on the Grosser Plòner Lake island near Plon in north Germany. This stronghold has been repeatedly mentioned by Adam of Bremen and Helmold of Bosau - the 11th and 12th century annalists. Underwater excavations, undertaken in two study zones of 75 square meters in total, resulted in discovery of the bridge remains which revealed themselves in the form of 228 posts being elements of its bearing construction placed on the lake bottom. Dendrochronological analysis of 79 posts indicates that the bridge was constructed in 975 AD and it was rebuilt many times afterwards. Trees for subsequent reconstructions were cut down in the years 994, 995, 1005, 1008, 1011, 1012, 1013, 1025 and for the last time in 1096 AD. The excavations revealed also an assemblage of Slavic and early German pottery as well as 56 artefacts including 14 spearheads and 6 axes. These military accessories can possibly be linked with the 1075, 1128 or 1139 war, mentioned by Helmold of Bosau.
 • Item
  Pierwsze dendrodaty z białogardzkiego grodziska
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Cnotliwy, Eugeniusz
  Settlement phases of the Białogard stronghold, excavated in the years 1970-1972, have been dated by pottery typology so far. These dates, in particular those from the earliest phases, have been recently questioned. Twelve wooden samples from well preserved wooden constructions from the sixth phase of the stronghold fortification were taken in 1991 from a section of the former trench. The following dates of truncation were obtained: 878-892 and 902/903 AD. Pottery chronology of the sixth phase gave 25 years older dates. There are still no precise dates from the earliest phases of occupation.
 • Item
  Pierwsze odkrycie grobu rowkowego z okresu wędrówek ludów wWwielkopolsce (Konarzewo, pow. Poznań ziemski, stan. 5)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Makiewicz, Tadeusz; Kaczor, Wojciech
  The article presents a discovery of the first grooved burial, rectangular in section, from the Great Poland. It is an urn burial with multiple interments; two urns with remains of three individuals are associated with a groove. Four clusters of cremated bones composed of remains of five individuals were placed directly above. Depending upon chosen interpretation, it was a burial of three or eight individuals. The burial has been dated back to the second half of the 5th century AD. It is a manifestation of transformations in the domain of burial rites in the last phase of the Przeworsk culture. They resulted in increasingly atypical and archaeologically indefinable forms of the burial rite. The burial was placed in the west edge o f the settlement composed of hall houses made of a post construction, which was founded in the years 340-352 AD. A well cemetery with cremation burials was also discovered at this site. This was a settlement complex composed of a large settlement and at least two cremation cemeteries. It is the first complex of this type in the Przeworsk culture.
 • Item
  Z badań wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych w Nowym Krakowie, gm. Darłowo, stan. 1
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Skrzypek, Ignacy
  The article presents history o f hitherto conducing studies at this site. It is also aimed at presentation of a short-lived excavation of the early Roman Iron Age burial mound as well as the Hallstatt settlement features, conducted in the 1991 season.
 • Item
  W sprawie wytwórczości szklarskiej w celtyckim oppidum w Starym Hradisku na Morawach
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Olczak, Jerzy
  Discussion presented in the article is based upon analysis of glass fragments from the late La Tene oppidum. Existence of the jewellery manufacture workshop in Stare Hradisko, producing bracelets and possibly also beads of dark-blue, dark-yellow and green glass of external origin, is speculated based upon chemical composition of 5 fragments as well as morphological analysis. Further complex studies are postulated, which will facilitate unequivocal testing of the speculation about existence of glass works in Stare Hradisko. Analysed samples revealed presence of the soda-calcium-aluminium-silicon as well as the soda-calcium- lead-aluminium-silicon glass.
 • Item
  Grobowce kopułowe w Tracji (V-III wiek p.n.e.)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Hatłas, Jerzy
  The article is aimed at presentation of the most important views on genesis and distribution of tholos tombs in ancient Thrace. There have been 34 such monuments discovered to date. They were not only the last-resting place for local aristocracy but played also a significant sacral role in the light of religious, mythological and eschatological beliefs of ancient Thracs.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego