Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki

Title alternative

The contemporary context of psychotherapy and social therapy: selected theoretical and practical issues

Abstract

The present work inscribes into the scientific discourse over the scope and form of modern psycho-therapy and social therapy. The monograph consists of two parts. In the first one, the authors fo-cused on presenting theoretical aspects related to psychotherapy and social therapy process, e.g. premises, objectives, scope of effects, as well as methods and techniques. In the second part, within particular chapters, information connected with the practice of therapeutic work has been included, with the focus of attention falling on specific areas of research. All authors of texts contained in this book share scientific and clinical interest in a human and his or her functioning within the area of health and disorders.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy skupili się na przedstawieniu teoretycznych aspektów związanych z procesem psychoterapii i socjoterapii, m.in. założeń, celów, zakresu oddziaływania, a także metod i technik. W części drugiej, w kolejnych rozdziałach, zawarto informacje związane z praktyką pracy terapeutycznej, odnosząc się do wybranych obszarów problemowych. Zawarte w pracy zagadnienia zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem istniejących aktualnie kierunków rozwoju psychoterapii i socjoterapii, a także występujących współcześnie problemów i trudności w pracy klinicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Książka jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Description

Sponsor

Keywords

psychoterapia, socjoterapia, praca terapeutyczna, pomoc psychologiczna

Citation

Waszyńska K., Filipiak M.,red.nauk., Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Wydanie I - dodruk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 288

ISBN

978-83-232-2949-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego