Strój ludowy – od biografii przedmiotu do tożsamości podmiotu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

strój ludowy, etnodizajn, rękodzieło, rzemiosło, cepelia, sztuka ludowa

Citation

W: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy pod red. A.W. Brzezińskiej i M. Tymochowicz. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2013, p. 15-24.

ISBN

978-83-87266-64-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego