Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici jest czasopismem matematycznym wydawanym od 1974 roku przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Każdy zeszyt zawiera oryginalne prace matematyczne z zakresu szeroko rozumianej analizy i teorii liczb.
Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici is a mathematical journal edited by the Faculty of Mathematics and Computer Science of Adam Mickiewicz University since 1974. The journal publishes original papers in mathematics, with special attention to analysis (in a broad sense) and number theory.

Description

Sponsor

Keywords

analiza i teoria liczb

Citation

Kaczorowski J., Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici 54.1 (2016). Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 142.

ISBN

978-83-232-3014-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego