Powstanie i oddziaływanie mitu „czerwonej Chodzieży” na lokalną społeczność w okresie od jego powstania do wybuchu II wojny światowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Publikacja próbuje się zmierzyć z zaistniałym w latach trzydziestych XX wieku mitem tzw. „czerwonej Chodzieży”, a więc ze zjawiskiem specyficznego przywiązania mieszkańców miasta do idei lewicowych. Zawiera w sobie rozważania na tematy związane z funkcjonowaniem gospodarki i władz lokalnych ówczesnej Chodzieży, nie uciekając jednocześnie od odpowiedzi na pytanie jaki obie siły wywarły wpływ na kształtowanie się „lewicowości” i świadomości politycznej mieszkańców miasta?
The present article aims at present the so-called “czerwona Chodzież” myth (the myth of the red city of Chodzież) which occurred in the 30 and consisted in a phenomenon of Chodzież citizens' attachment to left-wing political ideas. It presents a deliberation over issues concerning the functioning of the economy and of local authorities. It also attempts to explain how the two forces mentioned above had influenced the development of the "Leftism" and political awareness of citizens.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 1/2013, s. 98-108

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego