Instytut Historii Sztuki na uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu i„budowa narodowego socjalizmu" w Kraju Warty w latach 1939 - 1945

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Institute o f art history at the Reichsuniversitat in Poznań and "BuildingNational Socialism" in the Wartheland region, 1939-1945

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Artium Quaestiones, nr XIV 2003, s. 257-277.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego