Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 2019 r. (sygn. III SA/Łd 219/19)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Commentary to the judgment of the Provincial Administrative Court in Łódź dated 21 May 2019 (case no. III SA/Łd 219/19)

Abstract

Niniejsza glosa porusza problematykę określenia podstaw prawnych, które umocowują organy administracji publicznej do nałożenia na stronę egzekwowalnych obowiązków. W opracowanej glosie autorka podejmuje próbę polemiki z treścią uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 2019 r., zapadłego w związku z wymierzeniem operatorowi gier hazardowych kary pieniężnej z tytułu urządzania zakładów wzajemnych–bukmacherskich z naruszeniem warunków udzielonego zezwolenia i zatwierdzonego regulaminu. Za jedną z podstaw rozstrzygnięcia WSA w Łodzi przyjął pismo o charakterze informacyjnym, skierowane przez Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier do wszystkich operatorów gier hazardowych.
This paper discusses the issue of determining the legal basis that authorizes public administration to impose enforceable obligations on parties. The author contests the grounds for the judgment of the Provincial Administrative Court in Łódź of 21 May 2019, which was handed down in connection with the financial penalty imposed on a gambling operator for organizing betting-bookmaking in breach of the terms of the granted license and the approved rules of procedure. The PAC in Łódź considered the information letter addressed by the Ministry of Finance, Department of Sectoral, Local and Gaming Taxes to all gambling operators as one of the reasons for its ruling.

Description

Sponsor

Keywords

działalność regulowana, hazard, źródło obowiązku, regulated activity, gambling, source of legal obligation

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 307-318.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego