Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Oddawana do rąk Państwa monografia stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem: „Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych”, zorganizowanej w dniach 10–12 czerwca 2015 r. przez Instytut Historii i Instytut Prahistorii UAM wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Zawiera prace mediewistów – historyków i archeologów czeskich, węgierskich i polskich, a także antropologów i biochemików. Przedstawienie stanu badań nad początkami państwa polskiego, rozpatrywanych na tle środkowoeuropejskim, w zamyśle inicjatorów tego przedsięwzięcia stanowi refleksję nad dotychczasowymi osiągnięciami, a zarazem punkt wyjścia do nowoczesnych, zintegrowanych studiów nad tą wciąż inspirującą problematyką.

Description

Sponsor

Keywords

pochodzenie rodu Piastów w historiografii, początki państwowości polskiej, powstanie monarchii Arpadów, początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim

Citation

Kóčka-Krenz H., Matla M., Danielewski M., red.nauk., Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 325

ISBN

978-83-232-3119-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego