„Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). Chrzest i bierzmowanie jako sakramenty daru Ducha Świętego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

chrzest, Kościół, bierzmowanie, dar Ducha Świętego, Paweł VI

Citation

Ceglarek, R., Borda, M., red. nauk., Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historii, teologii i katechezie, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2016, s. 97-118.

ISBN

978-83-65209-26-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego