Problemy stosunku między funduszami własnymi przedsiębiorstw a kredytami bankowymi przy finansowaniu materialnych środków obrotowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1976

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Relation between Own Funds of Enterpreises and Bank Credits in Financing the Working Assets in Operation

Abstract

The aim of the paper is to answer the following question: what are the socially indispensables relations between own fund of enterprises and bank credits. The author examines two main problems: a) the interpretation of the relation between the total amounts of own financial resources of enterprises and indispensables bank credits, b) the way of allocation of total own funds in national economy among the particular branches of the economy and enterprises.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 4, s. 225-230

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego