Federacja Rosyjska po wyborach do Dumy Państwowej 2007 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Russian Federation after the Elections to the National Duma in 2007

Abstract

Wybory do Dumy Państwowej z 2007 r. nie zmieniły układu sił politycznych. Skład parlamentu pozostał prawie takim, jaki był przed wyborami. Jednak wyniki były dość ważne jako świadectwo stabilizacji systemu politycznego: kompozycja sił politycznych pozostała niezmieniona. Znaczenie Dumy, powołanej w toku wyborów z grudnia 2007 r., prawdopodobnie będzie słabło. Parlament stał się jeszcze mniej samodzielny, jeszcze bardziej posłuszny wobec władzy wykonawczej. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Duma rosyjska coraz to bardziej przypomina Radę Naczelną ZSRR do roku 1989.
The elections to the National Duma (Parliament) in 2007 did not change the system of political forces. The composition of the parliament remained practically the same as before the elections. Yet the results were relatively significant as evidence that the political system is stable: the composition of political forces remained unchanged. The significance of the Duma elected in the course of December 2007 elections is likely to weaken. The Parliament has become even less independent and more subordinate to the executive power. One can venture to say that the Russian Duma is more and more like the USSR Main Board before 1989.

Description

Sponsor

Keywords

Duma Państwowa, wybory w 2007 roku

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 293-310

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego