Kwestia narodowa w stosunkach międzynarodowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Zakł. Badań Narodowościowych PAN

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, t.1(1993), z.2, s.9-28.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego