Słownik homografów języka rosyjskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Słownik rejestruje pary homografów, czyli wyrazów o jednakowej pisowni, lecz różnym akcencie, należących do słownictwa ogólnego współczesnego języka rosyjskiego. Celem słownika jest ukazanie wszystkich istniejących w tym języku relacji homograficznych między wyrazami w ich formie podstawowej, kanonicznej (lemmatycznej). Słownik zawiera w sumie 699 par homograficznych. Jest on pierwszą w literaturze próbą całościowej prezentacji rosyjskich homografów leksykalnych, obrazującą zarazem istotną rolę akcentu wyrazowego jako środka dyferencjacji leksemów.

Description

Sponsor

Keywords

homografy

Citation

Kaliszan J., Słownik homografów języka rosyjskiego. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 134.

ISBN

978-83-232-2872-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego