PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Transition Banking. Financial Development of Central and Eastern Europe, pod red. Ronalda W. Andersona i Chantal Kegels, Clarendon Press, Oxford 1998, ss. 300.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 461-464

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego