Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-01-31

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuł poświęcony jest matkom samotnie wychowującym dzieci, nazywanym także „samodzielnymi matkami” lub „solomatkami”. Celowo uwaga zogniskowana jest tutaj nie na ich dzieciach, lecz na nich samych i uwarunkowaniach ich sytuacji, powiązanych z przyczynami monoparentalności (trwałej i czasowej). Przegląd różnych oblicz samotnego macierzyństwa, jaki zostanie tu zaprezentowany – w oparciu o propozycję wyróżnienia ich typów przez Ewę Kozdrowicz – uwydatnia jego heterogeniczność. W każdym typie samotnego macierzyństwa można wskazać doświadczane problemy częściowo podobne, lecz częściowo także zróżnicowane. Ta specyfika każdego z omówionych tu typów samotnego macierzyństwa wymusza nieszablonowość myślenia o nich, jak również konieczność odmienności i różnorodności form wsparcia społecznego.

Description

Sponsor

Keywords

samotne matki, samotne macierzyństwo, monoparentalność

Citation

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2021, tom 596, nr 1, s. 3-17

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego