„Uczyć się ubóstwa, dotykając ciała Chrystusa ubogiego”. Ubóstwo w kontekście życia kapłańskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Title alternative

„Learning poverty by touching the body of the poor Christ”. Poverty in the context of priestly life

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

kapłaństwo, formacja, Franciszek, ubóstwo

Citation

Kiejkowski, P., red., Kościół ubogi dla ubogich według papieża Franciszka, Seria: Teologia Dogmatyczna t. 10, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2015 s. 105-120.

ISBN

978-83-65251-15-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego