Europe and the Syrian Refugees: Challenges and Opportunities of a Dilemma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Europa i uchodźcy syryjscy: wyzwania i możliwości Streszczenie

Abstract

Since the beginning of the war in Syria, massive numbers of Syrian citizens have fled their homeland to escape death and secure a better life for themselves and their children overseas. The Syrian refugees have sought asylum in many countries, although Europe was their main destination. These vulnerable families crossed rivers, mountains and plains and faced every danger imaginable to reach Europe; many died along the way. Heading toward the unknown, the refugees had little to no expectation of what they were going to face where they were heading. But for them, going back is not an option. On the other side of the equation, the European countries were also under substantial pressures to receive and deal with the refugees. The European countries’ reaction and response to the refugee movement varied significantly, with some countries, such as Germany, welcoming and receiving large numbers of Syrian refugees, and others, such as France, the Czech Republic and the UK, being more reluctant to openly welcome them. In this article, the European states’ approach to dealing with the Syrian refugee crisis and the challenges they currently face will be discussed and explained in light of the events on the ground. This article deals with the issue of the relationship between the Syrian refugees and the European countries in terms of the efforts that Europe has made to help these refugees, as well as the impact that the refugees have had or will have on various aspects of life in Europe.
Od początku wojny w Syrii ogromna liczba syryjskich obywateli uciekła z ojczyzny, by uniknąć śmierci i zapewnić lepsze życie sobie i swoim dzieciom za granicą. Syryjscy uchodźcy ubiegali się o azyl w wielu krajach, ale to Europa była ich głównym celem. Bezbronne rodziny przeprawiły się przez rzeki, przemierzyły góry i równiny, stawiając czoła wszystkim możliwym zagrożeniom, by dotrzeć do Europy; wielu zmarło po drodze. Kierując się ku nieznanemu, uchodźcy nie wiedzieli, czego spodziewać się tam, dokąd zmierzają, jednak powrót nie wchodził w grę. Z drugiej strony tego procesu mamy państwa europejskie znajdujące się również pod dużą presją, by przyjmować uchodźców i radzić sobie z nimi. Reakcje i odpowiedź krajów europejskich na falę uchodźców były bardzo zróżnicowane: od Niemiec, które przyjmowały znaczące liczby syryjskich uchodźców, po Francję, Czechy i Wielką Brytanię, które witały ich raczej niechętnie. W niniejszym artykule omówiono i wyjaśniono podejście państw europejskich do kwestii rozwiązania syryjskiego kryzysu uchodźczego i stojące obecnie przed nimi wyzwania w kontekście konkretnych wydarzeń. Artykuł porusza kwestię relacji między syryjskimi uchodźcami a krajami europejskimi pod względem starań, jakie podjęła Europa, aby pomóc uchodźcom, a także wpływu, jaki uchodźcy mają lub będą mieli na różne aspekty życia w Europie.

Description

Sponsor

Keywords

Syrian Refugees, European Union, Migration, Asylum, Crisis, Civil War, uchodźcy syryjscy, Unia Europejska, migracja, azyl, kryzys, wojna domowa

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 49-63.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego