Ozdoby i części stroju z pochówków na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mikorowie, stan.8, gm. Czarna Dąbrowka, woj.pomorskie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne, Early Medieval cemetery, Mikorowo

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XV, 2009, s.305-322

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego