Podmiotowość w wychowaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-16

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Podmiotowość w edukacji i wychowaniu może być rozumiana jako sposób wychowania, czyli charakterystyczna relacja między nauczycielem a uczniem lub/i jako cel wychowania - kształtowanie poczucia przyczynowości osobistej ucznia.

Description

Materiał dydaktyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego, tematyka odnosi się do współczesnych teorii kształcenia i wychowania.

Sponsor

Keywords

dyspozycyjne poczucie podmiotowości, zjawisko autodeterminacji, reaktancja, wyuczona bezradność

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego