Kierunki analizy gospodarowania czynnikiem ludzkim w socjalistycznym przedsiębiorstwie leśnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

1974

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

The author presents the existing system of recording employment, productivity of labour and wages. He states that the records are not sufficient for a thorough analysis of managing the human factor. He puts forward for consideration a change in the recording and analysis to examine if the wages are justifiable from the social point of view.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 2, s. 233-251

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego