Komentarz do Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczą-cego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

European Parliament Resolution of 15 January 2013 with recommen-dations to the Commission on the Law of Administrative Procedure of the European Union – a commentary

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 4, s. 175-188

ISBN

978-83-232-2695-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego