Gagauzi na obszarze Terytorium Autonomicznego Gagauzja – przeszłość oraz teraźniejszość

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Gagauzja, Terytorium Autonomiczne Gagauzja, Republika Mołdawii

Citation

Spotkania polsko‑mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Red. nauk. Marcin Kosienkowski, Episteme: Lublin, s. 245-273

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego