Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne • protokoły rad pedagogicznych • kroniki szkolne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Źródeł do dziejów szkolnictwa jest wiele. W proponowanej publikacji uwaga zostanie skupiona na trzech najbardziej popularnych. Pierwsze to sprawozdania szkolne, które wydane były przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku. Zawierają one z jednej strony obraz szkoły, z drugiej również materiał o charakterze naukowym, bowiem najczęściej rozpoczynano takie sprawozdania artykułami o charakterze naukowym. Drugim źródłem są protokoły rad pedagogicznych, które zawierają ciekawe dane choćby co do problemów wychowawczych z jakimi borykano się w szkole czy też działalnością poszczególnych organizacji szkolnych, których sprawozdania dołączono do protokołów. Trzecim, najbardziej popularnym jest kronika szkolna – rozpoczynając pracę nad monografią najczęściej sięga się do tego właśnie źródła. Jak wspomniano wcześniej kroniki szkolne ewoluują i dziś często zamiast opisu wydarzenia umieszcza się bogatą dokumentację fotograficzną, która nie jest niestety podpisana. Monografia ma na celu przede wszystkim charakterystykę tych żródeł, jak również wskazówki metodologiczne w jaki sposób owe źródła wykorzystywać. Wydaje się, że będzie przydatną dla studentów podejmujących tego typu badania czy też innych zainteresowanych badaczy zajmujących się tematyką dziejów szkolnictwa. Dodatkowo z jednej strony porządkuje dotychczasową wiedzę na ten temat, z drugiej zaś wnosi wiele nowych i ciekawych wątków.

Sponsor

Keywords

źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku, sprawozdania szkolne, kroniki szkolne, protokoły rad pedagogicznych

Citation

Gołdyn P., Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne • protokoły rad pedagogicznych • kroniki szkolne. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 180

ISBN

978-83-232-3443-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego