Óndra Łysohorsky – poeta laski czy europejski?

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Óndra Łysohorsky – Óndra Łysohorsky – a Lassian or European poet?

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Bohemistyka, 2018, nr 2, s. 194-196

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego