Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Contemporary challenges for integrating Europe. The problem of the EU climate and energy package and the supply of energy resources

Abstract

Artykuł skupia się na kryzysie integracyjnym Unii Europejskiej związanym z chęcią wdrożenia Pakietu klimatyczno- energetycznego, którego założenia (3x20%) wydają się zbyt kosztowne w realizacji dla Państw Członkowskich UE. Analizie poddany zostaje długotrwały proces negocjacyjny nad Pakietem oraz sprzeciw Państw Członkowskich UE wobec agresywnej polityki dekarbonizacji. Ta ostatnia zostaje ustanowiona w szczytowym momencie kryzysu gospodarczego. Formułowanie przyszłej polityki klimatyczno- energetycznej UE odbywa się w „tle” rozważań nad dalszymi losami protokołu z Kioto i brakiem inicjatywy do ponoszenia odpowiedzialności przez Chiny i USA za największy udział w emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Jako konkluzje artykuł ukazuje negatywne strony pakietu oraz korzyści jakie mogą być wynikiem jego wdrożenia.

Description

Sponsor

Keywords

kryzys integracji, pakiet klimatyczno-energetyczny, polityka dekarbonizacji, protokół z Kioto

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 53-69

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego