Raz jeszcze o tzw. "Społeczeństwie Informacyjnym"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania.

Title alternative

Abstract

Artykuł zawiera argumentację na rzecz tezy, że wywołana użyciem technologii teleinformatycznych zmiana w sile produkcyjnej pracy (determinującej produktywność gałęzi wytwarzania wiedzy) zglobalizowanego społeczeństwa kapitalistycznego skutkuje powstaniem jakościowo nowego, globalnego społecznego podziału pracy, co uznane być może za najbardziej rewolucyjną zmianę w dotychczasowym procesie społeczno-historycznym.

Description

Sponsor

Keywords

społeczeństwo Informacyjne, technologie teleinformatyczne, ICT, wytwarzanie wiedzy, proces społeczno-historyczny, globalny społeczny podział pracy

Citation

Społeczeństwo Informacyjne. Wybrane zagadnienia i problemy, nr 16, 2009, pp. 107-124.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego