Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Monografia jest poświęcona psychologicznym aspektom chorób przewlekłych. Autor łączy ustalenia klasyczne z najnowszymi osiągnięciami psychologii, w tym psychologii krytycznych wydarzeń, stresu i znaczenia zasobów w radzeniu sobie z obciążeniami życia. Ze znanych mi prac na ten temat nie ma równie złożonego i nowatorskiego ujęcia. Autor postawił sobie za cel wykrycie i opisanie ogólnych i specyficznych mechanizmów zmagania się chorych z krytycznymi wydarzeniami przewlekłej, stresującej choroby. Jako jeden z pierwszych dokonał analizy medycznej i psychologicznej różnych koncepcji przewlekłej choroby. Zakres nowej wiedzy zawartej w tej monografii można by przedstawić w kilku opracowaniach. Sądzę, że książka ta będzie podstawą i okazją do wielu dyskusji na ten temat. Ważne jest też to, że wyniki badań nasuwają wiele nowych, otwartych problemów, zarówno badawczych, jak i praktycznych.

Description

Sponsor

Keywords

krytyczne wydarzenie życiowe, choroba przewlekła, radzenie sobie, zasoby, poczucie koherencji

Citation

ISBN

978-83-62243-46-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego