Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Max Weber, charyzma

Citation

[w:] Drozdowski Rafał (red.), 2007, Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Poznań, s: 15-34.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego