Jurysdykcja krajowa sądów polskich według umów zawartych przez Polskę z państwami europejskimi

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Domestic Jurisdiction of Polish courts according to contracts concluded by Poland with European countries

Abstract

The article presents the problems of domestic jurisdiction in civil cases, regulated in bilateral contracts signed by Poland with Austria, Bulgaria, Czecho-Slovakia, Finland, France, Jugoslavia, German Democratic Republic, Romania, Hungary and the USSR.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 4, s. 55-68

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego