Christophorus Matyjaszewski. Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po zapoznaniu się z przedłożonymi recenzjami: prof. dr. hab. inż. Je-rzego Błażejowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Stanisława Penczka z Centrum Badań Molekularnych i Makromole-kularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, członka rzeczywistego PAN i prof. dr. hab. Stefana Jurgi z Uniwersytetu im. Adama Mic-kiewicza w Poznaniu, postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Panu Profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu – światowej sławy uczonemu zajmującemu się szeroko pojętą Chemią, znakomi-temu naukowcowi o imponującym, szeroko nagradzanym i doce-nianym, dorobku naukowym.

Description

Sponsor

Keywords

Krzysztof Matyjaszewski, doktor honoris causa

Citation

Rąbalska A., red. nauk., Christophorus Matyjaszewski. Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 88.

ISBN

978-83-232-3063-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego