Institutionalization of Ukraine’s information policy as a function of strategic communication

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Instytucjonalizacja ukraińskiej polityki informacyjnej, jako funkcja komunikacji strategicznej

Abstract

The paper presents the contemporary information policy implemented by the Ukrainian government. The survey answers the question about the new role of information policy in the state authorities’ activities. The research focuses on the executive branch of power, due to its impact on the internal and external image of Ukraine. The analysis was conducted at the strategic, institutional and operational levels, and concerned the content of messages.
Celem artykułu jest analiza ukraińskiej polityki informacyjnej. W badaniu uwagę skoncentrowano na władzy wykonawczej ze względu na fakt, że to egzekutywa w znaczący sposób wpływa na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny państwa ukraińskiego. Analizę przeprowadzono w ujęciu ilościowym, podczas którego namysłowi naukowemu poddano nadawane treści. Ocenie naukowej poddano także efektywność strukturalną realizowanej polityki informacyjnej oraz jej aspekt utylitarny.

Description

Sponsor

Keywords

information policy, UATV, Revolution of Dignity, Ministry of Information Policy, Ukraine, polityka informacyjna, UATV, Rewolucja Godności, Ministerstwo Polityki Informacyjnej, Ukraina

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3, s. 65-80.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego