Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1981 - 2016. Wydanie jubileuszowe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

„Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1981-2016. Wydanie jubileuszowe.” pod redakcją Henryka Koroniaka oraz Andrzeja Burewicza. W książce można znaleźć nie tylko skład osobowy władz dziekańskich, strukturę administracyjną, naukową i dydaktyczną, wykazy absolwentów, doktorów, doktorów habilitowanych i honorowych ale i ciekawe wspomnienia profesorów naszego wydziału z tego okresu.

Description

Na końcu książki została umieszczona wklejka kolorowa na papierze kredowym, 8 stron

Sponsor

Keywords

Wydział Chemii UAM, wydanie juileuszowe, władze dziekańskie, struktura administracyjna, naukowa, dydaktyczna, wykazy absolwentów, doktorów

Citation

Koroniak H., Burewicz A., Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1981 - 2016. Wydanie jubileuszowe. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 312

ISBN

978-83-232-3094-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego