Wymiana versus wpływ: przypadek idealizacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Związki pomiędzy ekonomiczną teorią równowagi a socjologiczną teorią instytucji badane są w ograniczonej formie, tzn. porównuje się główne składowe tych teorii zamiast pełnych formalnych modeli. W artykule pokazane jest, iż równowaga może być ujmowana jako graniczny przypadek teorii instytucji o symetrycznej relacji władzy. Ekonomiczna równowaga może więc zostać potraktowana jako idealizacja teorii instytucji. Prowizoryczna topologia ukazująca istotę granicy definiowana jest „wewnętrznie”, tj. poprzez odniesienie się jedynie do elementów występujących w modelu. Opisany jest także pokrótce metanaukowy status idealizacji.

Description

Sponsor

Keywords

władza, wpływ, wymiana, idealizacja, power, influence, exchange, idealization

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 95-109.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego