O porwaniu Prozerpiny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Klaudiusz Klaudian (łac. Claudius Claudianus) był jednym z najwybitniejszych poetów późnego antyku, a jego poezja porównywana była pod względem jakości, już przez mu współczesnych, z dziełami tak uznanych i kanonicznych twórców, jak Homer czy Wergiliusz. Epos mitologiczny „De raptu Proserpinae” jest dzisiaj najbardziej znanym poematem Klaudiana, mimo to doczekał się dotychczas tylko jednego siedemnastowiecznego przekładu na język polski. Niniejsza praca jest próbą opracowania takiego tłumaczenia, które byłoby dostosowane do wymogów współczesnego czytelnika i przypomniało mu pomijane długo dzieło utalentowanego poety schyłku starożytności. Z poematem tym, który stanowi zwieńczenie długiej tradycji literackiej, każdy zainteresowany kulturą antyczną powinien się zapoznać.

Description

Sponsor

Keywords

Klaudiusz Klaudian, Prozerpina, epos mitologiczny

Citation

Ilski K., Kotłowska A., red. nauk., O porwaniu Prozerpiny. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 108

ISBN

978-83-232-2963-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego