Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?”, Poznań, 15 listopada 2018 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Proceedings from the 3rd All-Poland Scholarly Conference “Science and practice in the service of the working person: An employment contract? A civil law con-tract? Self-employment?”, Poznań, 15 November 2018

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2018, Nr 24, s. 185-191

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego