Socjodynamiczna analiza prognoz demograficznych Polski do roku 1980

Loading...
Thumbnail Image

Date

1971

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Sociodynamic Analyzis of the Demographic Prognosis for Poland till the Year 1980

Abstract

The subject of this work is a short discussion of the demographic prognosis for Poland till the year 1980 worked out by means of traditional methods and their analysis by the sociodynamic method. First the basic conception of the sociodynamic method of investigation of social processes are presented, followed by a short discussion on the most representative demographic prognosis for Poland till the year 1980 elaborated by traditional methods. A sociodynamic analysis of demographic phenomena in Poland during 1950 - - 1969 is presented together with some conclusions, on the basis of which an appreciation of the reality of demographic prognosis is worked out by traditional methods. Finally the prognosis of births and of the population of Poland till the year 1980 is given — on the assumption that the demographic activity of the Polish society will not be altered.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 2, s. 147-167

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego